Utomhus kanaler

OnDisplay Media

Utomhus kanaler

Logistiskt är det klokare att skicka ettor och nollor än gubbar och tryckta affischer. Trots detta är de flesta reklamytorna i vårt offentliga rum fortfarande analoga (trafiktavlor, fortskaffningsmedel, husfasader etc.). Varför är det på detta vis? Alla förändringar som omfattar ny hantering och annan försäljning, tar tid. Att förändra människors vana betraktas alltid med väl optimistiska tidsramar. Men i takt med smarta lösningar för energiförbrukningen, etablerade mätverktyg och standardilserade format är utomhuskanaler ett givet inslag i vårt offentliga rum.

OnDisplay Media

Rosenborgsgatan 12

169 74 Solna

08-684 556 33