Teknik

OnDisplay Media

Teknik är mer än hårdvara

Val av teknik beror på en rad faktorer: miljö, mål, budget, mjukvara, placering med mycket mera. Marginalen på teknik är så pass liten, och bör inte skilja sig beroende på vilken leverantör du väljer. Teknik är dock inte bara hårdvara. Det handlar även om lämpliga fästanordningar, pålitligt installation och säker projektledning.

OnDisplay Media

Rosenborgsgatan 12

169 74 Solna

08-684 556 33