Varför oss

OnDisplay Media

Första steget...

Initialt handlar det om att förstå behovet. Stora besparingar kan göras om behovsanalysen och kravställningen görs korrekt.

En investering kan vara helt bortkastad på grund av att skyltarna har placerats fel, för att styrsystemet inte motsvarar behovet eller för att kommunikationsavdelningen inte fått tillräckligt med kunskap och underlag. Allt för många investeringar har helt i onödan blivit till röda siffror.

 • Vad ska den digitala kanalen uppnå, kvalitativt och kvantitativt?
 • Ska flera kanaler användas?
 • Ska det vara centrala budskap blandat med lokala?
 • Ska innehållet vara rörligt, produceras enl. mallar?
 • Vad kostar en kanal – initialt och löpande?
 • Hur uppdateras infon och av vem?
 • Funkar trådlöst, är det ekonomiskt smart även på sikt?
 • Vad händer vid stöld eller skadegörelse?
 • Kan pekskärmar underlätta?
 • Vad ingår i support?

... etc

Det krävs att man studerar mottagarens beteende:

 • Hur fungerar den rationella perceptionen i förhållande till den sublima?
 • Vad är ett attraktivt budskap, som varken stressar eller passeras obemärkt?
 • Hur ser rörelsemönstret ut?
 • Vad är i-ögon-fallande och vad är i vägen?
 • Ska ljud användas och vad händer då?

Frågorna är många och ingen utan erfarenhet kan förväntas ta de kloka besluten. Det finns inget facit. Det är ingen utpräglad vetenskap. Mycket handlar om tycke och smak, och en mycket god känsla för vad som kan, och kommer, att fungera.

 

De finns fler än vi som är duktiga på det här. Men det finns även en uppsjö som fortfarande har mycket kvar att lära. Vi har mer än 10 års erfarenhet i hur man kommunicerar med digitala skyltar i offentliga miljöer. Vi har även rådgivit kunder, utan att själva leverera lösningen. Du bestämmer hur du vill utnyttja vår kompetens!

 

 

OnDisplay Media

Rosenborgsgatan 12

169 74 Solna

08-684 556 33